Digi Cybersafe

Aktiviti Terkini | 08 Oktober 2016

Tujuan:
Memberi maklumat berkaitan kebaikan dan keburukan penggunaan Internet

Kebaikan / kelebihan aktiviti:
• Pelajar boleh berhati-hati ketika menggunakan internet selepas mendengar taklimat.