KARNIVAL AMAL KESENIAN, KEBUDAYAAN & ASAS TANI

Aktiviti Terkini | 14 - 16 Oktober 2016

Butiran Aktiviti:
• Membuka booth pameran SKMM & PI1M
• Klik Dengan Bijak
• E-waste
• Kuiz

Tujuan:
Mempromosikan program seperti KDB , Ewaste & PI1M

Kebaikan / kelebihan aktiviti:
• Memberi pengetahuan kepada orang ramai untuk melupuskan barang-barang eletronik melalui program e-waste.
• Dapat memberitahu orang ramai mengenai PI1M.

Pelaksanaan aktiviti utama:
Aktiviti pada bulan ini adalah Pertandingan Melukis Poster Islamik & Klik Dengan Bijak Para peserta diminta untuk melukis poster klik dengan bijak yang berkaitan dengan dakwah menggunakan Microsoft Word 2013. Para peserta mencari bahan maklumat di internet tentang bagaimana untuk melayari internet dengan bijak serta mengaitkan isi poster tersebut dengan dakwah Islam. Hadiah diberikan kepada tiga poster terbaik yang kreatif dan cantik.