Pertandingan “Word Search”

Aktiviti Terkini | 27 November 2016

Tujuan Aktiviti:
• Melatih para peserta untuk berfikir di luar kotak.
• Meningkatkan pengetahuan tentang perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang sering digunakan.

Kebaikan / kelebihan aktiviti:
• Dapat merangsang otak para peserta, melatih kesabaran dan ketabahan.
• Dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang mendatangkan faedah dan kebaikan serta menguji minda para peserta.