Speed Typing Test

28 Februari 2016 | Aktiviti Terkini

• Melatih peserta untuk menaip dengan lebih lancar.
• Memberi pendedahan kepada kanak-kanak tentang cara menaip dan menggunakan papan kekunci dengan baik.