BSN School Carnival

17 Oktober 2015 |Aktiviti Terkini

Tujuan:
• Memperkenalkan fungsi PI1M & perkhidmatan yang ditawarkan oleh PI1M
• Mengadakan program Klik Dengan Bijak
• Memberi imej positif dan menunjukkan penglibatan PI1M dalam aktiviti komuniti.

Kebaikan:
• Memperkenalkan fungsi PI1M & perkhidmatan yang ditawarkan oleh PI1M
• Mengadakan program Klik Dengan Bijak
• Memberi imej positif dan menunjukkan penglibatan PI1M dalam aktiviti komuniti.

Antara aktiviti yang dijalankan:

• Memperkenal & mempromosi perkhidmatan yang ada di PI1M.
• Memberi penerangan cara penggunaan internet secara beretika.
• Booth Pameran
• Edaran flyers
• Menjalankan aktivit kuiz berkaitan Klik Dengan Bijak